MAKALELER

ÇOCUK EĞİTİMİNDE DİSİPLİN
ÇOCUK EĞİTİMİNDE DİSİPLİN


Disiplin,çocuk eğitiminde olmazsa olmaz bir uygulamnadır ve çocuğun davranış ve hareketlerini düzenleyen kural ve beklentileri içerir. Ceza ile disiplin birbiri ile karşılaştırılmamalıdır. Ceza da,çoğu kez çocuğa şiddet uygulamak ile eş anlamda değerlendirilir. Ebeveyn olarak birinci görevimiz topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Çocuğunuza öğreteceginiz toplumsal kurallar, onun dünyaya uyum sağlamasını kolaylaştıracak, aranan ve sevilen biri olacaktır. Kendi haklarının bilincinde ancak başkalarının haklarının da farkında olan, kendine saygı gösterilmesini isterken başkalarına saygı göstermeyi bilen, dürtüsel davranmamayı öğrenmiş bir çocuk ve erişkin psikiyatrisinde birinci kuraldır. Çocuk eğitiminde sevgi ile verilen her şey kolayca alınır. Bu, biz yetişkinler içinde böyle değilmi ? Sevgi ve sıcaklığınızı çocuğunuza aktarabildiğiniz oranda çocuk koyduğunuz kurallara uyacaktır. Sınırların belirlenmesinde, kuralların öğrenilmesinde, ödüllendirme  ve yoksun bırakma, modern psikiyatrinin davranış pekiştirme yöntemidir. Çocuğunuz grektiği gibi davrandığında  onunla gurur duyduğunuzu göstermeniz en büyük ödüldür. Emin sizin yürekten, sevgi dolu bir bakışınız, en güzel şekerlemelerden, en güzel oyuncaklardan daha etkilidir. Çocukların en büyük özelliklerinden biri taklitçi olmalarıdır. Şefkat, sevgive emniyet kaynağı olarak, çocuklarınızın öncelikle taklit edecekleri anne ve babalarıdır. Siz iyi bir örnek olursanız çocuk siizn doğru yönlerinizi derhal alır. Doğru ve yanlış kavramları disiplin ile benimsenecektir. Vicdan duygusunun gelişiminde de doğru disiplinin büyük önemi vardır. Vicdan sahibi toplumlar da hiçbir zaman yıkılmazlar. Çocuğunuza vereceğiniz doğru bir disiplin, geleceğimiz için büyük bir teminattır. Çocuklar herhangi bir eylemde bulunurken ebeveynlerin nasıl bir tepki verdiklerine dikkat ederler ve bunu birçok kez tekrarlayarak sizi denerler. Olumlu ya da olumsuz, istenen ya da istenmeyen davranışlarına istikrarlı biçimde aynı tepkileri vermelisiniz. Her seferinde aynı tepkiyle karşılaşan çocuk neyi yapıp neyi yapmayacağını öğrenecektir. Psikolok eğitilerinde, çocuk eğitiminde bazı kısıtlamlar şarttır. Aşırı serbestlik günümüzde çoğu aileler tarafından yüksek özgüven gibi algılansa da kısıtlamalar olmadan özgürlük kavramı gelişemez. Kısıtlanmamış, aşırı serbeat yetiştirilmiş çocuklarda çekingenlik görülmesi sıktır. Bunun nedeni  her şeyi rahatça ve saldırganca yapan çocuğun, biliçdışında kendi yıkıcılık itkileri ile baş başa kalarak, bunun dehşetini yaşamasıdır. Bu çocukların karar yetileri bozulur, her konuda büyük kararsızlıklar yaşarlar. Gelecekle ilgili düşünmekten korkarlar, gergin ve sıkıntılıdırlar. Çocuğun davranışlarını duygu ve tepkilerinizle kontrol edemiyor, istenilmeyen davranışalrı yok edemiyorsanız, ceza uygulanabilir. Cezadan kastımız çocuğa şiddet uygulamak değildir. Ama çocuk uymadığı , çiğnediği kurallar için bir bedel ödemelidir.  Psikolok açısından tavsiye edilen cezalar, çocukla bir süreliğine iletişimi kesmek, sahip olduğu haklardan bazılarını bir süreliğine geri almaktır. Özellikle küçük çocuklarda , istenmeyen bir davranışa veya söz tutmamasına tepki olarak “ seninle konuşmayacağım “ diyerek 5-10 dakika konuşmamak etkili bir disiplin yöntemidir. Bu süre zarfında dayanamayıp konuşursanız hiçbir netice alamazsınız.  Daha büyük çocuklarda  bigisayar kullanmasını bir süre engellemek, o hafda sonu gidilmesi planlanan sinemadan vazgeçmek gibi cezalar verilebilir. Ceza unsuru hiçbir zaman tehtit unsuru olarak kullanılmamalı, şuçla orantılı olmalı, keyfi olmamalı, süresi belli olmalıdır. Orantısız bir cezada çocuk neyi anlatma isdediğinizi anlamayabilir. Ceza süresi dolduğunda çucuk haklarını geri almalı, istenmeyen davranışları tekrarladığında ne ceza alacağını bilmelidir.  Çocuğun ısrarlarına dayanamayarak cezayı yarıda keserseniz bütün büyü bozulur. Artık hiçbir zaman isdediğiniz etkiyi alamazsınız. Amacını aşan, çocuğun grurunu kıran, kişiliğini zedeleyen zalimce cezalar çocuğu arsızlığa iter, kendini haklı bulmasına sebeb olur. Çocuğunuza saygı duyun ve örnek olun. Doğru örnek olduğunuz sürece çocuk ta doğru olacaktır. Ebeveynlerin kararlı ve tutarlı olması çocuk eğitiminde  ana kuraldır . Çocuklardaki birçok davranış bozukluğu, kararsız ve tutarsız ebeveyn davranışlarından kaynaklanır.

Sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz

Randevu Al